prectizame.cz
Kašpar Lén mstitel
Naturalistický román zobrazující lidi z okraje společnosti. Příběh střetu dvou sociálních vrstev s tragickým vyústěním náhodami ovlivněných událostí.