prectizame.cz
Karla
Povídka Boženy Němcové vyjevuje čtenáři vesnický život plný zvyků a tradic. V díle se taktéž velmi silně projevuje biedermeier — láska, manželství a rodina nakonec vítězí nad všemi překážkami…