prectizame.cz
Hordubal
V Americe Juraj Hordubal tvrdě pracoval v dolech, aby zajistil svou ženu a dceru. Co se však mezitím dělo pod střechou jeho statku? Předznamenává snad něco vlažné přivítání Juraje zpátky doma? Romá…