prectizame.cz
Havířská balada
Dle některých názorů román sociální, dle jiných román socialisticko-realistický. Předně však dílo s hlavními hrdiny z řad proletariátu kladoucí hlavní důraz na pozici dělníka jako součást kolektivu…