prawomedycyna.pl
Relacje między lekarzami na forach internetowych - PrawoMedycyna.pl
Dyskusja na zamkniętym forum internetowym dla lekarzy nie zwalnia z obowiązków etycznych w zakresie stosunków zawodowych i koleżeńskich między lekarzami. Lekarz powinien zachować szczególną ostrożność w formułowaniu opinii o działalności zawodowej innego lekarza, w szczególności nie powinien publicznie dyskredytować go w jakikolwiek sposób. Osoba naruszająca tę normę – także w dyskusji na zamkniętym forum internetowym lub grupie dyskusyjnej dla lekarzy – naraża się co najmniej na zawodowe postępowanie dyscyplinarne. Czy dyskusja internetowa między lekarzami rządzi się tymi samymi prawami co każda inna dyskusja na forum internetowym? Podobnie jak w przypadku innych grup zawodowych, również wśród lekarzy bardzo popularne są różnego rodzaju fora i