povale.cz
týden bez nadávání : start
Tak trochu jsem si říkal, že bych mohl oprášit „týden bez“, když už jsem za celou dobu existence té rubriky udělal jenom jeden. Tak jsem si řekl, že to zkusím bez nadávání.…