postscriptum.lt
Laiškai apie estetinį žmogaus ugdymą. Antrasis laiškas
Nenorėčiau gyventi kitame šimtmetyje ir būti kitam šimtmečiui darbavęsis. Žmogus yra toks pats savo laiko pilietis, kaip jis yra valstybės pilietis; ir jeigu laikoma nederamu, netgi neleistinu daly...