postscriptum.lt
Disciplinuotas universitetas
Įgytų žinių ir gebėjimų patikra bei įvertinimas neišvengiamai žymi kiekvieno ugdymo proceso baigiamąjį etapą. Anaiptol nepretenduojant į išsamią pedagoginių vertinimo ir patikros metodikų analizę, ...