postscriptum.lt
Kalbos politika Lietuvoje
Kalba yra kintanti ir sudėtinga žmogaus bendravimo priemonė, jo socialu­mo prielaida. Šiuolaikinėje visuomenėje ji tampa tuo, į ką dėmesys atkreipia­mas valstybiniu lygiu -būtent tada pradedame kal...