postscriptum.lt
Plėšikai ar karžygiai? Pokalbis su prof. Edvardu Gudavičiumi apie lietuvius kare
Vadinamasis romantinis istorijos dėstymas iki šiol skatina lietuvius didžiuotis praeities valdovais, garsiais karvedžiais ar užkariautų teritorijų skaičiumi. Realiau žvelgiantys į Lietuvos istoriją...