postscriptum.lt
NATO – pleištas euroazinėje integracijoje?
Pagrindiniai Lietuvos užsienio politikos tikslai – integracija į NATO bei ES greitai turėtų būti pasiekti. Tai verčia formuluoti naujus Lietuvos užsienio politikos uždavinius, formuoti elgesio tarp...