portal-realit.cz
Pražská lokalita Na Vackově: Ideální místo pro klidné bydlení
Situace s bydlením není v Praze nijak růžová a výhledově bude dostupných nových bytů přibývat jen poskrovnu, ovšem v případě Horního Žižkova se budou dít velké věci. V místě Nákladového nádraží vyr…
Portál o bydlení http://www.webes.cz