politisktinkorrektpappa.com
Ruby/JRuby på Android. Del 3 – Cucumber snurrar nu på target!
ÄNTLIGEN FUNKAR SKITEN!!! Det slutade med JRuby, Native Driver och cucumber-jvm paketerat som en client.jar och en server.jar Serverdelen bakas in i apk:n och anropas via JUnit och instrumentering …