poetrypotion.com
Ndandinephupho by Mbasa Qoto | Poetry Potion
[tabs tab1=”Poem” tab2=”Poet Bio”] [tab id=1]Ndandinephupho Ndiliphupha ntsuku zonke Ndinemincili lindenza ndibengathi ndiyaphambana Kodwa sana ubomi buyenyinto Ndandingena bani Kodwa ndandisithi ndinabazali Izihlobo zindihleka Zithetha krakra ndikhubeka Kodwa ndanika udolo ukutya kwalo Ndaguqa nge dolo ndathandaza ku Krestu Ewe utata ke yena uyaphendula Kodwa andazi kwenzekani Laphunyuka iphupha lam Inyembezi zizo eziseleyo Zichimfiza okwemvula Konke … Continue reading "Ndandinephupho by Mbasa Qoto"