planinskimuzej.si
Jaslice v muzeju
V sodelovanju z Muzejem jaslic Brezje vabimo na ogled Jaslic v muzeju. Jaslice v muzeju bodo na ogled do 2. februarja 2019.