plandeafacere.ro
Ordinul MFP nr. 2844/2016: noi reglementari contabile la intocmirea situatiilor financiare pe 2016 | PlanDeAfacere.ro
Acei operatorii economici care aplica reglementarile contabile conform standardelor internationale de raportare financiara au de respectat cateva noi prevederi in ceea ce priveste situatiile financiare pentru 2016. Noile reglementari sunt conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) si sunt aplicabile prin Ordinul Ministerului Finantelor Publice (MFP) nr. 2844/2016, intrat in vigoare in data de 19 decembrie 2016. Conform legii contabile, exista anumite entitati care intocmesc un set de situatii financiare anuale dupa reglementarile IFRS. Entitatile vizate sunt: • societatile ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata; • persoanele juridice indicate de Ordinul MFP nr. 666/2015 privind aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu IFRS de catre entitati cu capital de stat (ex: Posta Romana, CFR etc.); • alte entitati obligate prin prevederi legale sa aplice aceste reglementari; • alte entitati care au optat