pinkalicious.se
Nittiofemte dagen
Tänk så olika man kan vara som syskon. Mandel och Marsipan är inte lika någonstans, varken till utseendet, beteende eller temperament. Mandel är utseendemässigt en bladning av mamma och pappa. Mam…