pileosapmi.com
Samle oss internasjonalt - mot nasjonen som sviktet - Pile O´Sápmi
Saken har pågått internt over flere tiår. Overformynderi og trusler om tvangsslakting av reindriftssamenes flokker har blitt en realitet, og har nå også blitt prøvd gjennom det norske rettssystemet. Staten som lager reglene er den samme staten som opprettholder reglene. To rettsinstanser avla dom om alvorlige brudd på reindriftssamens menneskerettigheter og urfolksrettigheter, mens statens siste …