phungdesign.com
Chiến thắng sự trì hoãn bằng nguyên lý “làm một điều gì đó”
Bạn quyết định nghỉ việc và theo đuổi sự nghiệp kinh doanh trực tuyến ở cái tuổi 26. Bạn bước vào công việc mới một cách háo hứng và tràn đầ...