philippinestoday.net
Bulalakaw
tanikalang nagniningningminsa’y dumaplis sa paninginmailap…di masaling..ni sa wari’ydi akalaing sasagi..tama na ba ang minsanng pagdapo ng alikabok sa palad..isang kisap na malamang,ay yun na ang k…