petchi.com
هر آنچه که باید در مورد نحوه ی نگهداری توله سگ بدانید! - Petchi
یکی از راه های نگهداری توله سگ تشویق کردن سگ می باشد. تشویقی هایی که برای تربیتش استفاده می کنین، باید سالم، کوچیک و قابل جویدن باشه. هدف استفاده از اینها اینه که همون لحظه پاسخ کار خوبی رو که انجام داده، بدین. با پتچی هکراه باشین!