petchi.com
تربیت سگ برای دستشویی کردن - Petchi
آموزش های مربوط به توالت رفتن سگ ها یک عمل خیلی مهم و بخش حساسی از تربیت سگ هاست که نحوه ی انجام دادنش میتونه تاثیر زیادی روی رابطه ی شما و سگ‌تون داشته باشه. آموزش های لازم باید به محض اینکه توله سگ ها به خونه آورده میشن شروع بشه. موفقیت شما در آموزش های خانگی به پیش بینی کردن نیاز های اونها بستگی داره.