personligassistansstockholm.se
Vikarieinringning
Vikarieinringning Vikarieinringning kallas när tillsättning av personal vid ordinarie personals frånvaro (sjukdom, semester, m.m.). Vikarieinringning av personal När man tar hand om detta problem s…