personligassistansstockholm.se
Vårdcentral
Vårdcentral Vårcentral kan vara första stället man besöker för att få ett läkarintyg som säger att man behöver personlig assistans. Vi erbjuder kostnadsfri hjälp att skriva ansökan om personlig ass…