personligassistansstockholm.se
Utvecklingssamtal
Utvecklingssamtal för personal Utvecklingssamtal återkommer och är ett regelbundet enskilt samtal mellan arbetsledaren och de övriga anställda i personalgruppen. Syftet är att utveckla både den per…