penpalspoland.pl
Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego
Cześć, trwa Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego, który jest świetną inspiracją, dla nas fanów korespondencji, na te momenty, kiedy zastanawiamy się, o czym napisać na pocztówce lub w liście. Dlatego chcę Wam o tym, co nieco opowiedzieć. W całej inicjatywie chodzi o to, aby odkryć to nasze dziedzictwo