pekgora.org
Горњачком клисуром – уздуж и попреко - ПЕК Гора
Услед свог специфичног географског положаја, Хомољски крај налази се помало изван главних путева, тако да су у њему најбоље сачувана обележја старе балканске културе, народних обичаја, старих заната и традиционалне архитектуре. Нижи делови планина обрасли су густим храстовим шумама, на средњим деловима су распрострањене храстове и букове шуме, док се на највишим деловима налазе углавномОпширније