pcgwijkbijduurstede.nl
Is de participatiesamenleving geslaagd?
Tijdens de eerste troonrede van Koning Willem Alexander in 2013 introduceerde hij de term ‘participatiesamenleving’. Onlangs kwam het evaluatierapport van de participatietrajecten in de afgelopen j…