passievoorsystemen.nl
Levenscyclus van een walvis
Een walvis leeft ongeveer 50 tot 75 jaar. Maar dan houdt het nog niet op! Ook de 75 jaar na zijn dood heeft het lichaam nog een belangrijke rol.