passievoorsystemen.nl
Agent-based Models om complexiteit te begrijpen
Infrastructuren zijn complexe systemen. Dit geldt voor wegen, energie, waterwegen, rioleringen, glasvezel, kabeltelefonie, et cetera. Er is meestal geen centrale coördinator en hun vorm en gedrag k…