panyero.com
Panyero: Plea Bargaining in Drugs Cases
Kadalasang maririnig ang katagang "amin-laya" sa mga kasong droga. Ito ang konsepto ng "plea bargaining" o ang pag-amin sa mas mababang...