pan-iranist.info
رای منفی به پنجمین وزیر پیشنهادی در واکنش به انتقادهای روحانی به مجلس
نمایندگان مجلس در واکنش به انتقاد‌ حسن روحانی از برخی عملکرد‌های مجلس٬ به سومین وزیر پیشنهادی وی برای تصدی وزارت ورزش و جوانان رای اعتماد ندادند. حسن روحانی روز یک‌شنبه ،۱۹ آبان که برای دفاع…