palio.be
Estrazione van de palio van juli 2017
Aquila, Tartuca, Giraffa en Bruco werden op zondag 28 mei uitgeloot om deel te nemen aan de palio van 2 juli 2017. Ze vervoegen de 6 (Valdimontone zit zijn laatste schorsingsdag uit) andere : Pante…