palio.be
Palii Rinviati
Sinds de 18e eeuw (wanneer de gegevens betrouwbaarder en completer werden) zijn er 74 Palio’s uitgesteld om diverse redenen (weersomstandigheden, te donker,…). We tellen er 39 in juli en 35 i…