palio.be
128 paarden ingeschreven voor 2016
Er zijn 128 paarden inschreven voor de Palio’s van 2016. Zij zullen de komende maanden verplicht deelnemen aan kleinere koersen in de provincie en zullen op geregelde tijdstippen gecontroleerd word…