pak-fan.com
channel - غنی سازی آرد
غنی سازی آرد ریبوفلاوین (ویتامین B2 ) و تیامین (ویتامین B1 ) نقش مهمی در غنی سازی آرد بازی می کنند. پیش مخلوط کردن صحیح در کیفیت تفاوت اساسی ایجاد می کند. مهمترین مورد در تولید، یک اختلاط صحیح و همگن از پودر ریبوفلاوین است. اگر ذرات خوب همگن نشوند در محصولات پاستا و