pagbasa.com
Sa una, sa huli at sa kabila ng lahat ay iniibig kita.
Sa kabila ng lahat. Mahal na mahal kita kahit hindi ko na kayang pang baguhin ang nakaraan ang mahalaga sakin ngayon ay ang mahalin ka, mahalin ka kahit alam kong masakit kapag naaalala mo ang mali sa nakaraan. Katulad ng pagkakamali ni Eva at Adan ay lilipas ang panahon at mawawala sa isipan mga nangyari