paassendelsol.nl
Box 3 heffing is gelet op het toepasselijke tarief op stelselniveau een schending van artikel 1 EP indien het nominaal zonder (veel) risico’s gemiddeld haalbare rendement over een bepaalde periode lager is dan 1,2 procent. - Paassendelsol | Belastingadviseurs Den Haag en Curacao
Box 3 heffing is op stelsel niveau in strijd met art 1 EP