paafeltet.org
Dagbok fra «Sir James Clark Ross» – 23.02.1933
Nu er hvalfangsten slutt for alvor, men det er blåst op til uvær. Det er så ille nu at vi kunne ikke få proviantert ”Star 15”. Den har visstnok til 5 dager ennu så vi skal visstnok begynne å gå hje…