paafeltet.org
Dagbok fra «Sir James Clark Ross» – 20.02.1933
Flenset 4 blå og 4 finn. I dag melder vi 149 000 fat og 1360 hval. Det er en meget god melding, særlig nu når det er så meget dårlig hval. Båtene har nu fått ordre om å ta 4 blåhval hver, som sanns…