paafeltet.org
Dagbok fra «Sir James Clark Ross» – 17.02.1933
Flenset 2 blå og 8 finn. Ikveld er næsten alle mann av natgjengen ned på den siste tanken som skal gjøres ren. – Øivind Schau