paafeltet.org
Dagbok fra «Sir James Clark Ross» – 14.02.1933
Flenset 9 hval, og nu bare blå. I natt ved 1-tiden fikk vi ganske riktig øie på lysene fra ”Kosmos”. Nu er vi altså 4 kokerier og 30 hvalbåter her, så det blir vel en del konkurranse. I natt er all…