paafeltet.org
Dagbok fra «Sir James Clark Ross» – 08.02.1933
Flenset 8 hval, 7 blå og en finn. Døgnproduksjonene holder seg stadig omkring 16-1700 fat. – Øivind Schau