paafeltet.org
Dagbok fra «Sir James Clark Ross» – 08.01.1933
Flenset 7 hval. Hvalene er blitt større igjen, men de er ikke som for en uke siden. Det blåser ganske bra nu og for øieblikket er det ikke hval utenbords. – Øivind Schau