paafeltet.org
Dagbok fra «Sir James Clark Ross» – 01.12.1932
Flenset 8 hval. ”Star 15” kom i natt inn med 4 hval på engang. Det er visstnok det meste som er levert av en båt på en gang hittil i år. I dag blev båtene satt på rasjon igjen med 2 hval pr. båt i …