paafeltet.org
Dagbok fra «Sir James Clark Ross» – 21.11.1932
Det er full hvalfangst igjen, og vi tok 7 hval i natt. Det blir fremdeles tatt flere hval om natten enn om dagen. Meldingen i dag er 21 755 fat og 225 hval. Det er en tilvekst på 1910 fat siste uke…