paafeltet.org
Dagbok fra «Sir James Clark Ross» – 13.11.1932
Flenset 6 hval, men kokeriet tar dårlig unda, så det er et veldig lager overalt. Været er vekslende med små snebyger stadig vekk. – Øivind Schau