paafeltet.org
Dagbok fra «Sir James Clark Ross» – 02.11.1932
Heller ingen hval i dag, heldigvis; for det er rent en storm utpå med svær dønning, så det ville være nesten livsfarlig med hval på plan. Vi ligger nu utenfor iskanten så det finnes ikke le for sjø…