paafeltet.org
«Uni-3»
Durban-baserte Union Whaling sin Hvb «Uni-3» på feltet.