paafeltet.org
Hvalkokerier ved Bellsund
Oversiktsbilde fra Bellsund, ved Spitsbergen, i 1905.